Jak wymusić szyfrowanie SSL dla strony internetowej?

Aby przed adresem Twojej strony internetowej widoczny był prefiks https należy zainstalować na serwerze kupiony certyfikat SSL a następnie sprawdzić czy dany certyfikat już działa wpisując w adres URL przeglądarki https://twojadomena.pl . Jeżeli pojawi się zielona kłódka przy adresie „Połączenie jest bezpieczne” to znaczy że certyfikat już działa, jeżeli jest inaczej sprawdź jeszcze raz czy prawidłowo został zainstalowany na serwerze.

Po krokach powyżej możemy przejść do następnego kroku wymuszenie szyfrowania SSL dla strony internetowej tak aby każdy nowy użytkownik wpisując adres domeny mógł od razu przejść na https.

Dodaj lub edytuj plik .htaccess, zawierający regułę przekierowania z http na https, np.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Ważne! Powyższa reguła ma charakter ogólny i może nie uwzględniać specyfiki Twojej strony internetowej.

Przed wprowadzeniem zmian skopiuj zawartość istniejącego pliku .htaccess i przywróć ją w przypadku nieprawidłowego działania witryny.