Obsługa błędu 404, 400, 403, 500 w .htaccess

Skrypt ładuje odpowiednią stronę HTML w zależności od wystąpienia błędu:

Błąd 404- HTTP 404 lub Not Found – kod błędu odpowiedzi HTTP wskazującego na to, że klient jest w stanie komunikować się z serwerem, ale nie może znaleźć żądanego pliku.
Błąd 400 – Bad Request błędne żądanie
Błąd 403: Odmowa/Zakaz dostępu
Błąd 500: błąd wewnętrzny

Tworzymy plik .htaccess z następującą treścią i zapisujemy do katalogu z plikami strony

ErrorDocument 404 http://www.naszadomena.pl/404.html
ErrorDocument 500 http://www.naszadomena.pl/500.html
ErrorDocument 400 http://www.naszadomena.pl/400.html
ErrorDocument 403 http://www.naszadomena.pl/403.html

Pliki HTML trzeba z zawartością trzeba wcześniej utworzyć.